Liste over stevner

Stevne Navn Dato Inn. Lag Fin.
22JF0803 Jaktfelt Uvann 30.01.22 30.01.22
22JF1101 Jaktfelt Bømlo JFL 12.02.22
22JF0104 Jaktfelt Frogn JFF 13.03.22
22JFX00025 Test SJSK 15.03.22
22JF0901 Jaktfelt Stemtjønn 20.03.22
22JF0303 Jaktfelt Maarud JFF og Sør-Odal JFF 26.03.22
22JF0304 FM jaktfeltskyting Tynset JFF 02.04.22
22JF0401 Fylkesmesterskap Jaktfelt Oppland 02.04.22
22JT1507 Jaktfeltstevne 02.04.2022 Bestemorenga 02.04.22
22JF1504 Jaktfelt 22JF1504 utsatt fra 19. mars 03.04.22
22JF0902 Jaktfelt Sløgedal 03.04.22
22JF0305 Dobbelt stevne Jaktfelt + Elg Skogen JSK 16.04.22
22JF1202 Jaktfelt Florø 24.04.22
22LEX00010 Test stevne Løpende elg 27.04.22
22LE0808 Elgskyting - Gjerstad JFF - Storfjellstuten 28.04.22
22JF1408 1. Mai jegerfelten Overhalla JFF 01.05.22
22JF0807 Jaktfelt - Gjerstad JFF - Storfjellkarusellen Finale 01.05.22
Stevne Navn Dato Gren Innledende Lag Finale
22JF0803 Jaktfelt Uvann 30.01.22 30.01.2022 Jaktfelt Innledende
22JF1101 Jaktfelt Bømlo JFL 12.02.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0104 Jaktfelt Frogn JFF 13.03.2022 Jaktfelt Innledende
22JFX00025 Test SJSK 15.03.2022 Jaktfelt Innledende Lag Finale
22JF0901 Jaktfelt Stemtjønn 20.03.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0303 Jaktfelt Maarud JFF og Sør-Odal JFF 26.03.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0304 FM jaktfeltskyting Tynset JFF 02.04.2022 Jaktfelt Innledende Finale
22JF0401 Fylkesmesterskap Jaktfelt Oppland 02.04.2022 Jaktfelt Innledende Lag Finale
22JT1507 Jaktfeltstevne 02.04.2022 Bestemorenga 02.04.2022 Jaktfelt Innledende
22JF1504 Jaktfelt 22JF1504 utsatt fra 19. mars 03.04.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0902 Jaktfelt Sløgedal 03.04.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0305 Dobbelt stevne Jaktfelt + Elg Skogen JSK 16.04.2022 Jaktfelt Innledende
22JF1202 Jaktfelt Florø 24.04.2022 Jaktfelt Innledende
22LEX00010 Test stevne Løpende elg 27.04.2022 Elgskyting Innledende Lag Finale
22LE0808 Elgskyting - Gjerstad JFF - Storfjellstuten 28.04.2022 Elgskyting Innledende
22JF1408 1. Mai jegerfelten Overhalla JFF 01.05.2022 Jaktfelt Innledende
22JF0807 Jaktfelt - Gjerstad JFF - Storfjellkarusellen Finale 01.05.2022 Jaktfelt Innledende
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙